Шəhри Чаллы

3 март 2014 яңалыклары

 • 3 март 2014 - 04:48
  Мә­че­ттә эш кайный
  Яр Чал­лы шә­һә­ре­нең 27 нче бис­тә­сен­дә икен­че агач мә­чет тө­зе­леп ки­лә. Бу мак­сат­ка җир 2007 ел­да бү­леп би­рел­гән иде. 2009 ел­да, до­ку­мент­лар­ны тәр­тип­кә кер­теп, на­маз уку өчен ва­гон ку­ел­ды һәм эш баш­ла­нып кит­те. Бү­ген­ге көн­дә про­ект­та ка­рал­ган бар­лык тө­зе­леш эш­лә­ре­нең 70 про­цен­ты баш­ка­рыл­ган. Тү­шә­ме гип­со­кар­тон бе­лән тыш­ла­ган, бүл­мә­ләр бү­лен­гән, бал­кон...
  650
  0
  0
 • 3 март 2014 - 04:44
  Те­атр ха­лык­ка якы­ная­
  Март аен­да Чал­лы та­тар дра­ма те­ат­рын­да чит­кә чы­гып уй­ный тор­ган спек­такль­ләр са­ны ае­ру­ча күп бу­ла­чак. Труп­па бар­лы­гы бер­гә 8 сә­фәр­гә җы­е­на, та­ма­ша­чы­лар­га те­атр за­лын­нан тыш 14 спек­такль уй­нау ка­рал­ган. ЗЯБ бис­тә­сен­дә яшә­ү­че­ләр­нең күп­сан­лы те­ләк­лә­рен ис­кә алып (ә алар ав­то­бус­лар­ның на­чар йө­рү­е­нә, шун­лык­тан те­атр би­на­сы­на ки­лер­гә ар­тык зур кы­ен­лык­лар бу­лу­га за­ра­ла­на),...
  1005
  0
  0
Реклама