Шәһри Чаллы

Яр Чаллы шәһәре

18+
2024 - Гаилә елы
Яңалыклар тасмасы

Бакчаларга автобуслар ничек йөри?

Чаллыда 1нче майдан бакча сезоны старт ала. Бакча ширкәтләренә шәһәрдәшләребезне «Альтекс» һәм «Авантех» транспорт компанияләре йөртәчәк.

Автобуслар биш урыннан: «51нче комплекс», «Автостанция», «Мегастрой» (Машиностроительная урамы), «Студенческая», «Кызыл Чаллы» тукталышларыннан китәчәк. Дүшәмбедән тыш, алар атнаның барлык көннәрендә дә йөриячәк. 

 

1 май­дан алып 30 сен­тябрь­гә ка­дәр ав­то­бус­лар­ның йө­рү тәр­ти­бе

№ п/п

Марш­рут но­ме­ры

Хә­рә­кәт итү марш­ру­ты

Ат­на көн­нә­ре

Ки­тү ва­кы­ты

Бак­ча­га бар­ган­да

Бак­ча­дан кайт­кан­да

1

2

3

4

5

6

1

100

«51 коп­лекс-Вес­на-2»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.00, 9.00, 14.00, 18.00

8.20, 9.20, 14.20, 18.20 

Ял көн­нә­ре 

8.00, 9.00, 14.00, 17.00

8.20, 9.20, 14.20, 17.20

2

101

«51 ком­п­лекс-Ди­зе­лист»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.00, 8.50, 9.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

 8.25, 9.15, 10.05, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25 

Ял көн­нә­ре  

7.20, 8.20, 9.20, 16.00, 17.00,18.00, 

7.50, 8.50, 9.50, 16.30, 17.30, 18.30

3

102

«51 ком­п­лекс-Вос­ход»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.00, 9.00, 15.45, 16.45

8.30, 9.30, 16.15, 17.15

Ял көн­нә­ре  

7.00, 8.10, 16.00, 17.10

7.35, 8.45, 16.35, 17.45

4

102/1

«51 ком­п­лекс-Приб­реж­ный»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.10, 9.40, 16.00, 17.30

8.55, 10.25, 16.45, 18.15

Ял көн­нә­ре 

7.00, 8.30, 16.00, 17.30

7.45, 9.15, 16.45, 18.15

5

103

«51 ком­п­лекс-Ли­тей­щик»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.20, 17.30

9.00, 18.05

Ял көн­нә­ре  

7.20, 8.40, 16.00, 17.30

8.00, 9.15, 16.40, 18.00

6

103/1

«51 ком­п­лекс-Нек­тар»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

7.30, 8.30, 16.40, 17.40

8.00, 9.05, 17.10, 18.10

Ял көн­нә­ре 

7.00, 8.00, 16.30, 17.35

7.30, 8.30, 17.00, 18.00

7

104

«51 ком­п­лекс –Ор­би­та»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.20, 17.00

9.00, 17.30

Ял көн­нә­ре 

7.30, 16.30

8.10, 17.10

8

104/1

«51 ком­п­лекс-Ла­зур­ный»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.20, 16.50

8.50, 17.20

Ял көн­нә­ре 

7.30, 16.20

8.00, 17.00

9

104/2

«51 ком­п­лекс-Друж­ба-2»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.20, 17.05

9.05, 17.50

Ял көн­нә­ре 

7.00, 8.30, 15.20, 17.00

7.50, 9.20, 16.10, 17.50

10

104/3

«51 ком­п­лекс-Зе­ле­ные гор­ки»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.30, 16.00

9.20, 17.00

Ял көн­нә­ре 

7.20, 16.00

8.00, 16.40

11

105

«51 ком­п­лекс-Ис­кра»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

7.30, 8.45, 15.20, 17.05

8.10, 9.30, 16.10, 17.55

Ял көн­нә­ре  

7.00, 8.40, 15.40, 17.20

7.50, 9.30, 16.30, 18.10

12

106

«51 ком­п­лекс-На­рат­лы, Лу­ко­морье»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.30, 17.00

9.15, 17.45

Ял көн­нә­ре 

7.00, 16.20

7.55, 17.15

13

107

«51 ком­п­лекс-Ро­маш­ка»

Эш көн­нә­ре 

(си­шәм­бе, җом­га)

8.30, 16.50

9.20, 17.40

Ял көн­нә­ре 

марш­рут эш­лә­ми

14

108

«51 ком­п­лекс-Уса­е­во, Ав­тос­бор­щик»

Эш көн­нәре(дүшәмбедән тыш)

08.00, 16.00

9.20, 17.20

Ял көн­нә­ре 

марш­рут эш­лә­ми

15

109

«51 ком­п­лекс-Ягод­ка»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.15, 17.00

9.25, 18.10

Ял көн­нә­ре  

7.00, 16.30

8.10, 17.30

16

109/1

«51 ком­п­лекс-Дуб­ра­вуш­ка»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.15, 17.00

9.25, 18.10

Ял көн­нә­ре 

7.00, 16.20

8.10, 17.20

17

110

«51 ком­п­лекс-Ле­нар»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.20, 16.50

9.10, 18.00

Ял көн­нә­ре 

7.20, 16.20

8.30, 17.30

18

110/1

«51 ком­п­лекс-Стан­кос­т­ро­и­тель»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.20, 16.20

9.30, 17.30

Ял көн­нә­ре  

7.20, 16.20

8.30, 17.30

19

111

«51 ком­п­лекс – Уро­жай»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.20, 17.10

9.20, 18.10

Ял көн­нә­ре 

7.30, 16.20

8.45, 17.30

20

125/1

«51 ком­п­лекс – Лес­ная по­ля­на»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.20, 18.00

9.30, 19.10

Ял көн­нә­ре  

7.00, 16.30

8.10, 17.40

21

112

«Ме­гас­т­рой –Ор­диуш­ка, Тур­би­на»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

7.50, 9.00, 16.00,  17.30

8.20, 9.30, 16.30, 18.00

Ял көн­нә­ре 

7.50, 9.00, 16.00,  17.30

8.20, 9.30, 16.30,  18.00

22

127

«Ме­гас­т­рой з-д-Алан»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.20, 17.30

8.50, 18.00

Ял көн­нә­ре 

8.20, 17.00

8.50, 17.30

23

113

«Студенческая Бережок»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

7.30, 8.10, 17.50

7.55, 8.45, 18.20

Ял көн­нә­ре  

марш­рут эш­лә­ми

24

113/1

«Сту­ден­чес­кая-Ле­со­цех»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

7.30, 8.20, 9.10,14.30,  15.35, 16.35, 17.50

7.55,8.45, 9.40, 15.00,  16.00, 16.55, 18.20

Ял көн­нә­ре  

7.30, 8.20, 9.10, 14.30, 15.35, 16.35, 17.50

7.55, 8.45, 9.40, 15.00, 16.00, 16.55, 18.20

25

114

«Ав­тос­тан­ция-Бы­то­вик»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.20, 18.00

9.00, 18.40

Ял көн­нә­ре 

7.30, 17.30

8.10, 18.10

26

115/1

«Ав­тос­тан­ция-Ивуш­ка»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.20, 9.10, 16.00, 17.00

8.40, 9.30, 16.20, 17.20

Ял көн­нә­ре  

7.00, 7.50, 16.30, 17.20

7.20, 8.10, 16.50, 17.40

27

115/2

«Ав­тос­тан­ция-При­камье»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

7.30, 8.20, 9.10, 15.00, 16.00,17.00

7.50, 8.40, 9.30, 16.20,  17.20

Ял көн­нә­ре 

7.00,7.50, 16.30,17.20

7.20, 8.10, 16.50, 17.40

28

116

«Ав­тос­тан­ция-Бах­чи­са­рай, Дуб­ра­ва»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.15, 17.50

8.55, 18.30

Ял көн­нә­ре 

7.30, 17.10

8.10, 17.50

29

117

«Ав­тос­тан­ция-Воз­рож­де­ние»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.15, 17.50

8.50, 18.25

Ял көн­нә­ре  

7.30, 17.10

8.05, 17.45

30

118

«Ав­тос­тан­ция-Ро­маш­ка-1, Прос­тор»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.00, 18.00

8.30, 18.30

Ял көн­нә­ре 

7.20, 8.30, 9.40, 16.00, 17.05, 18.15

7.50, 9.00, 10,10, 16.30, 17.35, 18.45

31

119

«Ав­тос­тан­ция-Гид­ро­мон­таж­ник»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.10, 17.50

8.30, 18.10

Ял көн­нә­ре  

7.30, 17.00

7.50, 17.20

32

120

«Ав­тос­тан­ция – Ивол­га, Ма­ли­нов­ка»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.20, 18.00

8.45, 18.25

Ял көн­нә­ре  

7.30, 17.30

7.55, 17.55

33

122

«Красные Челны –Луч, Вес­на-1»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.20, 9.30, 14.40, 17.50

8.55, 10.05, 15.15, 18.25

Ял көн­нә­ре 

7.00, 8.10, 9.20, 15.00,16.10, 17.20

7.35, 8.45, 9.55, 15.35, 16.45, 17.55

34

123

«Красные Челны –Меч­та»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.25, 9.15, 14.40, 17.50

8.50, 9.40, 15.05, 18.05

Ял көн­нә­ре  

7.00, 7.50, 16.40, 17.30

7.25, 8.15, 17.05, 17.55

35

124

«Красные Челны – От­де­лоч­ник»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

бер­ләш­кән марш­рут эш­ли: Ка­ма-От­де­лоч­ник

Ял көн­нә­ре 

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00

7.20, 8.20, 9.20, 15.20, 16.20, 17.20

36

124/1

«Красные Челны –Ка­ма, От­де­лоч­ник»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.20, 9.20, 10.20,  15.00, 16.00,  17.00, 18.00

От­де­лоч­ник­тан ки­тә: 8.50, 9.50, 10.40, 15.30,16.30, 17.30, 18.30

«Красные Челны –Ка­ма»

Ял көн­нә­ре 

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

7.25, 8.25, 9.25, 15.25, 16.30, 17.30, 18.30

37

125

«Красные Челны –Таш­ки­чу»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.20, 18.00

9.00, 18.40

Ял көн­нә­ре 

8.00, 17.00

8.40, 17.40

38

126

«Красные Челны -Че­ре­муш­ки»

Эш көн­нә­ре (дүшәмбедән тыш)

8.20, 9.20, 14.40, 17.35

8.55, 9.55, 15.15, 18.10

Ял көн­нә­ре  

7.00, 8.10, 9.20, 16.10, 17.20

7.35, 8.45, 9.55, 15.15, 16.45, 17.55

39

128

«Ав­тос­тан­ция-Ка­ма-2», «Сос­но­вая ро­ща»

Эш көн­нә­ре(дүшәмбедән тыш)

8.20, 18.00

9.00, 18.35

Ял көн­нә­ре  

7.30, 17.30

8.10, 18.00

 

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев

Теги: бакча билет ташлама дача пенсионер