Шәһри Чаллы

Яр Чаллы шәһәре

Яңалыклар тасмасы

Үзебезнең Олимпиада

7 ав­густ­та Чал­лы­да шә­һәр һәм физ­куль­ту­ра­чы­лар кө­не­нә ба­гыш­лан­ган зур спорт бәй­рә­ме бул­ды. Ан­да бар­лы­гы 800гә якын ке­ше кат­наш­ты. Алар 1 км, 4 км, 10 км, 21 км лы дис­тан­ци­я­ләр­дә йө­гер­де­ләр. Фи­ниш­ка уңыш­лы ки­леп җи­тү­че­ләр­гә ме­даль­ләр тап­шы­рыл­ды.

Чал­лы­да­гы әле­ге мәр­тә­бә­ле чара Рио-де-Жа­ней­ро­да Олим­пия уен­на­ры бар­ган көн­нәр­гә ту­ры кил­де. Шу­ңа да Ка­ма ярым­ма­ра­фо­нын­да кат­на­шу­чы­лар­ның күп­че­ле­ге аны Олим­пия уен­на­ры­на ба­гыш­лап, "Без­нең үзе­без­дә Олим­пи­а­да" дип ата­ды­лар. Чын­нан да ярыш­лар юга­ры дә­рә­җә­дә оеш­ты­рыл­ган иде. Ан­да кат­наш­учы­лар­ның һәр­бер­се­нә чип­лы шәх­си бил­ге би­рел­де. Ан­нан чык­кан сиг­нал йө­ге­рү­че­нең кон­троль учас­ток­лар­ны үтү­ен тер­ки. Бу сис­те­ма исә нә­ти­җә­ләр­нең дө­рес­ле­ген һәм га­дел­ле­ген тә­э­мин итә.

Ярым­мар­афон­да кат­на­шу­чы­лар­га дис­тан­ци­я­дә тук­ла­ну оеш­ты­рыл­ган иде. Һәр 5 км да алар­га җи­ләк-җи­меш һәм су би­рел­де.

Ярыш­лар­ның мак­тау­лы ку­нак­ла­ры ара­сын­да Рос­си­я­нең ат­ка­зан­ган спорт мас­те­ры, Олим­пия уен­на­ры­ның ике тап­кыр при­зе­ры Ирек Зин­ну­ров, җи­ңел ат­ле­ти­ка бу­ен­ча ма­ра­фон ярыш­ла­рын­да бер­ни­чә тап­кыр җиң­гән Ири­на Пер­ми­ти­на, Рос­си­я­нең та­ныл­ган велос­порт­чы­сы Ил­нур Зә­кә­рин, "Тат­фонд­банк" ның Чал­лы бү­лек­чә­се җитәкчесе Ли­лия Бай­чу­ри­на һәм баш­ка­лар бар иде.

Шә­һәр ха­ки­ме На­ил Мәһ­ди­ев спорт бәй­рә­ме­нә ки­лү­че­ләр­гә из­ге те­ләк­лә­рен җит­кер­де. Ма­ра­фон­да кат­на­шу­чы­лар­га җи­ңел старт һәм уңыш­лар те­лә­де. "Чал­лы - спорт яра­ту­чы шә­һәр. Би­ре­дә яшәү­че­ләр­нең 38%ы физ­куль­ту­ра һәм спорт бе­лән шө­гыль­лә­нә. Та­тар­стан Пре­зи­ден­ты яр­дә­ме бе­лән спорт объ­ект­ла­ры, мәй­дан­чык­лар бар­лык­ка ки­лә, "Тө­зү­че" ста­ди­о­ны ка­пи­таль тө­зек­лән­де­ре­лә. Бы­ел "Гре­на­да" пар­кын­да бас­сейн фай­да­лану­га тап­шы­ры­ла­чак. Сә­ла­мәт яшәү рә­ве­ше алып ба­ру­га ом­ты­лу - Чал­лы хал­кы­ның төп прин­цип­ла­ры­ның бер­се. КА­МАЗ тө­зе­ле­ше ел­ла­рын­нан баш­лап, Чал­лы спорт рит­мын­да яши. Шә­һәр­дә, мәк­тәп­ләр­дә, юга­ры уку йорт­ла­рын­да мас­са­кү­ләм спорт ча­ра­ла­ры да­и­ми уза. Шу­лар нә­ти­җә­сен­дә Чал­лы­да көч­ле җи­ңел ат­ле­ти­ка мәк­тә­бе бар­лык­ка кил­де. Ан­да дан­лык­лы спорт­чы­лар үсеп чык­ты. Алар ара­сын­да кү­ре­нек­ле шә­һәр­дәш­лә­ре­без, дан­лык­лы спорт­чы­лар - Ра­вил Ка­ша­пов, Лю­бовь Мор­гу­но­ва, Фи­рая Сол­та­но­ва-Жда­но­ва, Ли­лия Ну­рет­ди­но­ва, Гөл­на­ра Гал­ки­на-Сә­ми­то­ва һәм баш­ка­лар бар", - ди­де ул.

Көн шак­тый кы­зу бу­лу­га ка­ра­мас­тан, ярыш­та кат­на­шу­чы­лар фи­ниш­ка ки­леп җи­тәр­гә ты­рыш­ты­лар. Җиңү­че­ләр­не һәм при­зер­лар­ны дан­лык­лы шә­һәр­дә­ше­без, җи­ңел ат­ле­ти­ка бу­ен­ча дөнья ре­кор­ды куй­ган кү­ре­нек­ле спорт­чы, Чал­лы­да 9 тап­кыр яр­ыш­лар уз­дыр­ган як­та­шы­быз Фи­рая Сол­та­но­ва-Жда­но­ва бү­ләк­лә­де. "Рио-де-Жа­ней­ро­да Олим­пия уен­на­ры бар­ган көн­нәр­дә спорт бе­лән дус бул­га­ны­гыз, спорт­чы­лар­га те­ләк­тәш­лек бел­дер­гә­не­гез өчен рәх­мәт Сез­гә", - ди­де ул.

Әйт­кә­нем­чә, фи­ниш­ка ки­лү­че­ләр­нең ба­ры­сы­на да ме­даль­ләр тап­шы­рыл­ды. Ка­ма ярым­мара­фо­нын­да җи­ңү­че­ләр ара­сын­да үз дис­тан­ци­я­лә­рен­дә Фе­дор Шу­тов, Ок­са­на Аки­мен­ко­ва, Се­мен Аб­ру­ков, Дарья Ле­ви­на, Па­вел Теп­лых, Адилә Зи­ат­ди­но­ва, Ис­кән­дәр Ха­ди­ев, Ай­гөл Ха­фи­зо­ва, Вла­ди­мир Це­лых, Рәми­лә Вә­ли­е­ва, Па­вел Теп­лых, Тән­зи­лә Меш­ко­ва, Па­вел Ти­тов, Еле­на Би­ку­ло­ва, Ми­ха­ил Пав­лов, Мар­сель­е­за Коб­зе­ва, Гос­ман Аб­дул­лин, Ну­рия Юсу­по­ва, Бо­рис Го­рош­ни­ков бар. Алар ба­ры­сы да бе­рен­че урын яу­ла­ды­лар. Кем бе­лә, бәл­ки ки­лә­чәк­тә алар ара­сын­нан да Олим­пия уен­на­рын­да җи­ңү­че­ләр чы­гар.

"Мин җи­ңү өчен ярыш­ма­дым. Спорт бе­лән дус бу­лу - сә­ла­мәт­лек өчен зур фай­да. Бу ярыш­лар­да кат­наш­кан ке­ше­ләр­гә рәх­мәт. Алар­дан ди­ван, те­ле­ви­зор­ны яра­ту­чы­лар үр­нәк ал­сын­нар иде. Сә­ла­мәт яшәү рә­ве­ше алып ба­ру - сә­ла­мәт­ле­гең­не ны­гы­ту, якын­на­рың­ны хөр­мәт итү ул", - ди Ди­а­на Ша­ки­ро­ва. Хак сүз­ләр, ки­леш­ми мөм­кин тү­гел.

Зөл­фия ГА­ЛИМ

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев